Välkommen till

EKPARKSKYRKAN

Hem
Om oss
Program
Verksamhet
Kontakt

Ekparkskyrkans Församling bildades i mars 2002 genom ett samgående mellan Asby Baptistförsamling och Asby Missionsförsamling. Församlingen är ansluten till både Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan. Ekparkskyrkan har för närvarande strax under 40 medlemmar.

Du är välkommen till Ekparkskyrkan på de Gudstjänster och möten som församlingen arrangerar. Kyrkan är belägen mitt i centrala Asby på Lidvägen 10. Dessutom äger församlingen Alarps Missionshus på Asby Udde. Sommartid förläggs en del av verksamheten i Alarp.

Som regel hålls Gudstjänst varje Söndag kl. 10.00. Dessutom bedriver församlingen barn- och ungdomsverksamhet på onsdagskvällar. Ekparkskyrkans verksamhet bygger till stor del på ideellt arbete och finansieras genom insamling av kollekter.